Okul Öncesi Eğitimi

   Anabilim dalımızın temel amacı; araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, problem çözmeyi, öğretim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmayı bilen, öğretmenliğin gerektirdiği genel kültür, pedagojik formasyon ve gerekli alan bilgisine sahip, vizyon sahibi, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda anabilim dalımızda 1997 yılından itibaren lisans eğitimi verilmektedir. Yirmi yılı aşkın geçmişi olan anabilim dalımızda dört doktor öğretim üyesi, dört öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi yer almaktadır. Akademik kadromuz şu şekildedir:

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEŞKEN ERGİŞİ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem YURT
Dr. Öğr. Üyesi Meral ALEMDAR COŞKUN
Öğr. Gör. Ahmet YAYLA
Öğr. Gör. Ümit ARSLAN
Öğr. Gör. Ufuk KANDAZ (Geçici Görevlendirme)
Öğr. Gör. Merve GANGAL
Arş. Gör. Ahmet MACUN
Arş. Gör. Zeliha ÖZER