Genel Bilgiler


   1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yapılandırılmasıyla birlikte İlköğretim Bölümü çatısı altında eğitim veren Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalları 2016 yılında yapılan değişiklikle Temel Eğitim Bölümü'ne bağlanmıştır. Bölümümüzde dört profesör, altı doçent, dört doktor öğretim üyesi, dokuz öğretim görevlisi ve altı araştırma görevlisi bulunmaktadır. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1989, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ise 1997 yılından itibaren eğitim-öğretim vermektedir.