Erasmus - Mevlana - Farabi Koordinatörleri

 
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ERASMUS - MEVLANA - FARABİ KOORDİNATÖRLERİ:


Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı


Doç. Dr. Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU


Elektronik posta: tuba.iskenderoglu@trabzon.edu.tr
Tel. No: 0462 455 1641

 
 Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Meral BEŞKEN ERGİŞİ

Elektronik Posta: mergisi@trabzon.edu.tr
Tel. No: 0462 455 1668